راهنمای تنظیم ساعت های جی شاک

  • در پی درخواست های متعدد مشتریان گرامی و دیگر هموطنان گرامی درباره راهنمایی تنظیم ساعت های جی شاک کیاتیک تاک اقدام به تهیه و تنظیم راهنمای فارسی این ساعت ها کرده است.
  • راهنمای فارسی مدل های مختلف به تدریج در سایت جهت دانلود آماده میشود.
  • برای تنظیم ساعت های جی شاک مدلهای

GA-100, GA-110, GA-120, GA-130, GA-150, GA-200, GA-210  GA-300

میتوانید فایل زیر را دانلود کنید.

 

دانلود راهنمای فارسی GA-100, GA-110, GA-120, GA-130, GA-150, GA-200, GA-210 GA-300